Synective söker säljande kontorschef

Sveriges vassaste konsultföretag med tyngdpunkt på FPGA-teknik och bildbehandling, förstärker nu organisationen med en ny säljare och kontorsansvarig med placering i Göteborg.

Vår personal, våra kunder och vår fortsatta utveckling av företaget är nyckelfaktorer på Synective Labs. Som kontorsansvarig ansvarar du för att din personal har utvecklande uppdrag, som skapar engagemang. Regionen är expansiv och viktiga komponenter för rollen är rekrytering och försäljning. Som medlem i ledningsgruppen arbetar du i nära samarbete med VD och övriga kontorschefer. Gruppen har ett gemensamt ansvar för företagets verksamhet, de tre kontoren är inte separata resultatenheter.

Det viktigaste för oss är att du har viljan och drivkraften att bygga ett vinnande lag. Du bör ha erfarenhet av teknisk försäljning och ett genuint intresse av människor; din personal och dina kunder

Nyckeluppgifter kan delas in i följande:

  • Försäljning och rekrytering med fokus på expansion
  • Personalansvar och HR frågor
  • Medlem i ledningsgruppen, samverkan med övriga kontor

Synective Labs är Nordens ledande leverantör av FPGA-relaterade tjänster, med starkt fokus på beräkningsintensiva applikationer inom signal- och bildbehandling. Vi befinner oss i en expansiv fas där vår expertis efterfrågas i många spännande applikationer.

Synective startade 2003 och har idag ca 25 anställda fördelade på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping. Vi är ett team av i huvudsak civilingenjörer med jämn spridning i kompetens och ålder. Samarbete och kundnytta står högt på agendan, liksom ett väl fungerande företag med högt engagemang.

Som kontorschef har du stora möjligheter att utveckla verksamheten i samverkan med personal och övriga i ledningsgruppen.

Vi svarar gärna på frågor:
VD Niklas Ljung 0703 08 36 23
Marknad Håkan Dahlbom 0733 67 51 18

Eller hör av dig via email: work@synective.se